Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦ.3

Η Βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄ και η αυγή της Νέας Εποχής.
Ο Μιχαήλ Γ΄ ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας της δυναστείας του Αμορίου. Η εποχή της βασιλείας του ήταν σημαντική όχι μόνο γιατί προσπάθησε να αντιμετωπίσει την επέκταση των Αράβων αλλά γιατί στα χρόνια του συνέβησαν σημαντικά πολιτιστικά επιτεύγματα, όπως η ίδρυση της Σχολής της Μαγναύρας και η διαμόρφωση της βυζαντινής επικής ποίησης με τη δημιουργία των ακριτικών τραγουδιών.
Μαρκάκη Σοφία


ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ