Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦ.3

Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και Βουλγάρους.
Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων ήταν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του βυζαντινού πολιτισμού γιατί το Βυζάντιο θα μπορούσε έτσι να επεκτείνει την επιρροή του και την πνευματική του ακτινοβολία στην κεντρική Ευρώπη.Σημαντικός όμως ήταν και ο  εκχριστιανισμός των Βουλγάρων, οι οποίοι, σε αντίθεση με τους Σλάβους, εξαναγκάστηκαν να εκχριστιανιστούν. Την πορεία των δύο εκχριστιανισμών  την παρακολουθούμε σε αυτήν την ενότητα του τρίτου κεφαλαίου.
Μαρκάκη ΣοφίαΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ