Κυριακή, 26 Απριλίου 2015

ΑΝΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

Ασκηθείτε λύνοντας επιπλέον ασκήσεις στα ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά.
από τη μαθηματικό  Βλαμάκη Χαρά.