Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

ΑΡΑΒΟΚΡΑΤΙΑ

Σύντομη παρουσίαση μιας όχι τόσο γνωστής ιστορικής περιόδου της Κρήτης από τη μαθήτρια του Γ4 Τσιτσιριδάκη Κωνσταντίνα.