Σάββατο, 2 Μαΐου 2015

ΘΕΡΙΣΟ

Χωριό στα νότια του ομώνυμου φαραγγιού της Κυδωνίας. Ετυμολογικά συνδέεται άμεσα με τη ρίζα θερ- από το θέρος, θερίζω. Το πιο γνωστό  αξιοθέατο αποτελεί το στρατηγείο του Ελ. Βενιζέλου κατά το κίνημα του 1905, που από το 1987 φιλοξενεί το Μουσείο της Θερισιανής Επανάστασης με πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Το 2003 εγκαινιάστηκε επίσης το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης με στρατιωτικό εξοπλισμό και αρχειακό υλικό για την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.