Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2017

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017, καιρού επιτρέποντος, το σχολείο μας θα πραγματοποιήσει τον προβλεπόμενο μηνιαίο περίπατο με εκπαιδευτική επίσκεψη στο ενετικό λιμάνι και την παλιά πόλη των Χανίων.  Το δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί  με την επισήμανση των σπουδαιότερων μνημείων  μπορούν να  το αναζητήσουν οι μεν μαθητές  της Α΄ τάξης εδώ, της δε  Β΄ τάξης εδώ. Για τους μαθητές της Γ΄ προβλέπεται ξενάγηση στα ιστορικά μνημεία της οδού Χάληδων.
Απαραίτητη προϋπόθεση ζεστά ρούχα και καλή διάθεση!