Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Διαγωνίσματα  στις εξισώσεις στα μαθηματικά της Β΄Γυμνασίου (απαραίτητη η λήψη).
 Προτείνονται  από τον μαθηματικό κ.Ναούμ Βασίλη.