Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ-ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Τα αποτελέσματα για την προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 22-6-2016 μετά τις 14.00.  Η επίδοση των ελέγχων ετήσιας προόδου θα γίνεται από την Παρασκευή 24-6-2016 μετά τις 08.30.