Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Α΄ ΚΛΙΣΗ

Ασκήσεις για την Α΄ κλίση των ουσιαστικών από τη φιλόλογο Πιπεράκη Κυριακή.