Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

KΛΑΣΜΑΤΑ

Διαγωνίσματα στα κλάσματα  (πρόσθεση-αφαίρεση) για τα μαθηματικά της Α΄ Γυμνασίου (απαραίτητη η λήψη). Προτείνονται  από τον μαθηματικό κ.Ναούμ Βασίλη.