Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ

Ξεκινώντας από την άσκηση του σχολικού βιβλίου (15η ενότητα) “Zωγραφίστε μια εικόνα” αυτής της ενότητας οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ τάξης μεγαλούργησαν και απέδωσαν την προσωπική τους οπτική στις περιπέτειες του Οδυσσέα. Οι ζωγραφιές τους, η Κυκλώπεια και άλλες περιπέτειες, επεξηγούνται από αποσπάσματα της Οδύσσειας σε μετάφραση Γεωργίου Ψυχουντάκη. 
Λυμπέρη Δήμητρα