Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 2017-2018

Παρακαλούνται οι Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών/τριών  όλων των τάξεων του σχολείου, οι οποίοι  επιθυμούν τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στο σχολείο, το αργότερο μέχρι Παρασκευή 27 Οκτωβρίου και ώρα 12:30, την αίτηση-δήλωση για την Ενισχυτική Διδασκαλία.