Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019

ΔΩΡΕΑ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ


 Με ιδιαίτερη χαρά οι μαθητές του 
Γυμνασίου μας συγκέντρωσαν
 σημαντικό ποσό για τις ανάγκες
 θεραπείας του μικρού Παναγιώτη
 από την πόλη μας. Οι μαθητές: 
Μαζανάκη Ν., Μπαμπότσι Α., 
Μπερτάκη Λ. και Παπασταματάκη Μ., 
τονίζοντας στους συμμαθητές τους
 τη σπουδαιότητα της πράξης, 
εξασφάλισαν το ποσό των 516 ευρώ, 
τα οποία κατατέθησαν σε λογαριαμό 
του μικρού Παναγιώτη.
 Ευχόμαστε ολόψυχα την αποκατάσταση
 της υγείας του παιδιού σύντομα!