Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΟΞΕΑ

Εισαγωγή στα οξέα της Γ΄Γυμνασίου με παρουσίαση των οξέων που συναντάμε στην καθημερινότητά μας και των ιδιοτήτων τους.
Μαρία  Κορναράκη ,  Χημικός