Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Ο Περιοδικός πίνακας των 118 χημικών στοιχείων είναι μάθημα της Γ' Γυμνασίου.