Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020

ΑΛΥΚΕΣ

Στην Χημεία της Γ' Γυμνασίου μαθαίνουμε για τα άλατα. Το πιο γνωστό από αυτά είναι το μαγειρικό αλάτι ,το χλωριούχο νάτριο, ΝaCl. Αυτό το παίρνουμε και από τις αλυκές .,Εδώ έχουμε μία παρουσίαση τους.
Μανώλης Τσουπάκης