Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ- ΦΥΣΙΚΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Σας προτείνω να δείτε και να ασχοληθείτε με τις διαδραστικές ασκήσεις του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ σχετικά με τον ΧΡΟΝΟ και την ακρίβεια στις μετρήσεις χρόνου.
Μαρία Κορναράκη