Τετάρτη, 1 Απριλίου 2020

ΜΑΖΑ-ΒΑΡΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Σας προτείνω να δείτε και να ασχοληθείτε με τις διαδραστικές ασκήσεις του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ σχετικά με την μάζα και το βάρος.
Μαρία Κορναράκη