Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

ΧΗΜΕΙΑ Γ' - pH ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ- ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Ένας διαδραστικός τρόπος να μετρήσουμε το pH διαφόρων διαλυμάτων με την βοήθεια του ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟΥ.
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1476

Μαρία Κορναράκη