Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α'- ΚΑΡΔΙΑ -ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

Ας απαντήσουμε σε μερικές ερωτήσεις σχετικές με την καρδιά και το κυκλοφορικό μας σύστημα.

Μαρία Κορναράκη