Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020

ΟΔΥΣΣΕΙΑ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ: ΡΑΨΩΔΙΕΣ κ, λ, μ, ν, ξ, ο

Σε αυτή τη δημοσίευση, μελετάτε τα βασικά σημεία από τις ραψωδίες κ, λ, μ, ν, ξ, ο, συνοδευόμενα από δραστηριότητες και εργασίες.
Για να στείλετε εργασίες ή να ρωτήσετε, τυχόν, απορίες σας, θα έχετε εγγραφεί στην Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη και θα στείλετε μήνυμα, μέσω της πλατφόρμας.
Η Κίρκη στον πίνακα του J.W.Waterhouse, «The Sorceress» (1913)

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΜΠΕΡΗ