Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΟΔΗΓΙΕΣ- AΠΡΙΛΙΟΣ 2020


Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες και μαθητές

Το σχολείο μας από Δευτέρα θα ξεκινήσει και μαθήματα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Για την σωστή προετοιμασία όλων μας, σας αποστέλλουμε:
1Αρχείο που περιλαμβάνει όλους τους τρόπους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που εφαρμόζει το σχολείο μας.(πατήστε εδώ)
2. Αρχείο που περιλαμβάνει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται σε μια σύγχρονη τηλεκπαίδευση.(πατήστε εδώ)
3. Αρχείο με αναλυτικές οδηγίες για τους τρόπους σύνδεσης του μαθητή με την πλατφόρμα webex  (σύνδεση με smartphone, ή tablet, ή pc).(πατήστε εδώ) 

Ο σύνδεσμος της ψηφιακής τάξης κάθε εκπαιδευτικού θα σας αποσταλεί  την Κυριακή 5/4 μαζί με την ώρα του μαθήματος στο email των γονέων/κηδεμόνων. Ο σύνδεσμος αυτός δεν θα πρέπει να κοινοποιηθεί σε κανένα άλλο.
Το συνολικό πρόγραμμα της εβδομάδας θα αναρτηθεί την Κυριακή 5/4 στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Ενημέρωση Μαθητών - Γονέων/Κηδεμόνων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων με σκοπό την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. (πατήστε εδώ) 

" Δείτε δεξιά για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο"

Αντώνης Χαραλαμπάκης