Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ - ΜΑΪΟΣ 2020

Η ΕΕΧ (ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ) έχει αναρτήσει ένα φύλλο εργασίας για τον άνθρακα και τις χρήσεις του.