Τρίτη, 2 Ιουνίου 2020

5o KEΦΑΛΑΙΟ- ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ'- ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

Εδώ σας παρουσιάζουμε ένα σταυρόλεξο που φτιάξαμε στην τάξη, με τα παιδιά του τμήματος Γ2 . Αναφέρεται στο 5ο Κεφάλαιο της Βιολογίας. Καλή διασκέδαση!!!

Μαρία Κορναράκη