Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ- ΠΕΠΤΙΚΟ- ΜΑΪΟΣ 2020

Εδώ έχουμε 2 σταυρόλεξα σχετικά με Βιολογία Α' Γυμνασίου.
Το ένα είναι από το Κυκλοφορικό σύστημα. Το άλλο από την πρόσληψη ουσιών και το Πεπτικό σύστημα που το φτιάξαμε σήμερα στο σχολείο με το τμήμα Α3 μαζί όλα τα παιδιά. Πολύ ευχάριστη ασχολία. Ας τα απαντήσουμε λοιπόν...

Μαρία Κορναράκη