Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦ.3

Ίδρυση, εξέλιξη και  εκχριστιανισμός του Ρωσικού κράτους
Το ρωσικό κράτος σχηματίστηκε στα μέσα του 9ου αι και στη συνέχεια άρχισε να έχει εμπορικές σχέσεις με το Βυζάντιο, αφού προηγήθηκαν δύο αποτυχημένες εκστρατείες εναντίον του. Αποτέλεσμα των εμπορικών αυτών σχέσεων ήταν να προετοιμαστεί ο εκχριστιανισμός των Ρώσων, ο οποίος άρχισε στα μέσα του 10ου αι και ολοκληρώθηκε στα τέλη του ίδιου αιώνα
Μαρκάκη Σοφία

ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ