Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦ.4

Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης. Οι σταυροφορίες ήταν μια κίνηση που εκδηλώθηκε στη Δύση τον 11ο αι με στόχο την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων που είχαν κατακτήσει οι Σελτζούκοι (1077). Στις σταυροφορίες όμως που ακολούθησαν υποχώρησαν τα θρησκευτικά και κυριάρχησαν τα υλικά κίνητρα. Έτσι το αποτέλεσμα της τέταρτης σταυροφορίας ήταν η πρώτη άλωση της Πόλης το 1204 από τους σταυροφόρους.
Μαρκάκη Σοφία.

ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ