Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΦ.4

Η Άλωση της Πόλης. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης μετά την πολιορκία της από τους Οθωμανούς που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου  1453, σήμανε και το τέλος της βυζαντινής αυτοκρατορίας πληγώνοντας την περηφάνια των Ελλήνων. Στην παρουσίαση βλέπουμε την πολιορκία και την άλωση της Πόλης, τις συνέπειες της αλλά και την επίδραση της βυζαντινής πνευματικής κληρονομιάς στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πολιτισμό.
 Μαρκάκη Σοφία.

ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ