Σάββατο, 4 Απριλίου 2015

ΚΕΡΑΜΙΑ

Κεραμιά: ομάδα χωριών και πρώην δήμος στην περιοχή ανάμεσα στα Λευκά Όρη και τη Μαλάξα. Ενώ η ονομασία εύλογα παραπέμπει στην ύπαρξη εργαστηρίων κεραμικής στο παρελθόν, μια τέτοια υπόθεση μένει αστήριχτη. Πιθανότατα το τοπωνύμιο ανάγεται σε ξακουστή εικόνα της Παναγίας ΄΄Μία Κερά΄΄ σε κοντινό οικισμό. Δηλαδή από το Κερά- Μια προέκυψαν τα σημερινά Κεραμιά.

ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ