Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

ΕΛΕΝΗ - ΜΑΪΟΣ 2020

 😊Η Επόμενη ανάθεση εργασιών αφορά το Γ' Στάσιμο το οποίο διδάχθηκε 
  στη Σύγχρονη διδασκαλία αυτήν την εβδομάδα.
  Έχετε λοιπόν να μελετήσετε προσεκτικά τις σελίδες 118 έως 120 
   με ιδιαίτερη προσοχή στα ερμηνευτικά σχόλια. 

   *Θα σας βοηθήσουν οι όροι στις  σελίδες 140  "Διόσκουροι 
     "και η σελίδα 142 "Από μηχανής Θεός".

*Να απαντήστε  στις ερωτήσεις 3 και 4 στη σελίδα 122... 

*Να προετοιμάσετε την 1η σκηνή της Εξόδου 
με την προσεκτική σας μελέτη. 

Καλή αντάμωση στη φυσική μας τάξη !!! 😊


Κατερίνα Κλωθάκη